Allearter.dk
Oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v.

DanBIF

 

 

Synonymer 

 

Videnskabelige synonymer

Ofte er den samme art beskrevet flere gange under forskellige navne, især tidligere, hvor informationer var sværere tilgængeligt og kommunikationen vanskeligere.

Den første beskrivelse har prioritet over de øvrige, der benævnes synonymer.

Botanisk nomenklatur starter med Linnés "Species Plantarum" fra 1753. Ingen beskrivelser før dette år er gældende.
Zoologisk nomenklatur starter med Linnés 10. udgave af "Systema Naturae" fra 1758. På tilsvarende vis er ingen beskrivelser før dette år er gældende.

På allearter.dk findes endnu kun få synonymer. Kun de vigtigste synonymer vil blive tilstræbt medtaget på allearter.dk - f.eks. synonymer benyttet i nyere dansk litteratur.

Mange arter optræder under navne, der blot afviger en smule fra hinanden i stavemåde (nomenklatoriske variationer). Typiske eksempler er i/ii, us/a/um og y/i.

Danske synonymer

Som nævnt under Danske navne findes der generelt ingen regler for navne på dansk og hvor en art har flere navne er det ofte et subjektivt valg, hvilket der benyttes. Som for de videnskabelige synonymer er der endnu kun få danske synonymer medtaget på allearter.dk.

 

På allearter.dk medtages som udgangspunkt kun de vigtigste synonymer. Mindst 27 synonymer kendes for Blomstertægen Deraeocoris ruber, men ingen af disse har større relevans for projekt allearter.dk. Foto: Lars Skipper.


Allearter.dk er et projekt under DanBIF     Ansvarshavende: Lars Skipper